Pro vědátory


Pracujete ve vědě? Publikujete? Studujete doktorský studijní program?

Naučím Vás systematicky akademickou angličtinu, tak aby jste byli schopni komunikovat ve Vašem oboru a publikovat v recenzovaných a impaktovaných časopisech.

Sám mám v tomto oboru 12 let zkušeností.