Překlady

Nabízím překlady všeobecných a odborných textů, knih, životopisů, technických zpráv, rešerší, patentů, užitných vzorů apod. Kvalitně a precizně.

Překlad z Angličtiny do Češtiny

Cena za 1 normostranu překladu (1800 znaků včetně mezer). Znaky jsou počítány ze zdrojového textu. 

   220 Kč


Překlad z Češtiny do Angličtiny

Cena za 1 normostranu překladu (1800 znaků včetně mezer). Znaky jsou počítány ze zdrojového textu. 

  220 Kč