Gramatika levou zadní


Není Vám jasná gramatika? Chcete si v ní jednou provždy udělat pořádek? Nebo ji naopak máte rádi a chcete si rozšířit obzory v této oblasti? Vyberte si tento kurz a bude Vám gramatika kompletně jasná!

  • Pořádek v anglických časech
  • Předložky v cajku
  • Trpný rod
  • přímá a nepřímá řeč
  • Správné použití členů
  • Správné psaní čárek v textu
  • Jasno v podmínkových větách