Latinská a řecká slova v množném čísle v angličtině


40 % anglických slov pochází z latiny, 2% jsou z řečtiny. Existuje řada pravidel pro změnu latinských a řeckých slov‘ na množné číslo podstatného jména. Podívejme se na všechna postupně na příkladech.

Pravidlo 1

Některá latinská slova končí na „um“. Tato slova mají na konci koncovku „s“ pro tvar množného čísla.

Příklady:

 • Asylum – Asylums
 • Museum – Museums
 • Premium – Premiums
 • Petroleum – Petroleums
 • Forum – Forums
 • Pendulum – Pendulums
 • Quorum – Quorums
 • Formulae – Formulae/ Formulaes

Poznámka: Množné číslo slova „medium“ je „media„, pokud je to myšleno jako sdělovací prostředek nebo děj, ale je to „mediums„, pokud je použito v duchovním smyslu.

Pravidlo 2

Některá latinská slova s „um“ na konci jsou v jednotném čísle. Nahrazením „um“ písmenem „a“ z nich vytvoříme množné číslo.

Příklady:

 • Addendum – Addenda
 • Datum – Data
 • Ovum – Ova
 • Erratum – Errata
 • Agendum – Agenda
 • Dictum – Dicta
 • Memorandum – Memoranda
 • Stratum – Strata

Poznámka:
„Agenda“ a „Data“ se používají jako podstatná jména v jednotném i množném čísle.

 1. The agenda has been finalised. (jednotné číslo)
 2. The agenda of the meeting are drawn today. (množné číslo)
 3. Te data is incomplete. (jednotné číslo)
 4. More data are required. (množné číslo)

Pravidlo 3

Některá latinská slova mají na konci slabiku „us“. Toto „us“ nahradíme „i“, aby vznikl tvar množného čísla.

Příklady:

 • Radius – Radii
 • Locus – Loci
 • Syllabus – Syllabi
 • Genius – Geni
 • Modulus – Moduli

Pravidlo 4

Některá řecká slova mají na konci slovo „is“. Toto ‚is‘ změníme na ‚es‘, aby vzniklo množné číslo.

Příklady:

 • Analysis – Analyses
 • Crisis – Crises
 • Basis – Bases
 • Hypothesis – Hypotheses
 • Thesis – Theses
 • Paranthesis – Parantheses

Pravidlo 5

Některá řecká slova mají na konci koncovku „on“. Pro jejich množné číslo musíme změnit ‚on‘ na ‚a‘.

Příklady:

 • Phenomenon – Phenomena
 • Criterion – Criteria

Zdroj: https://englishperiod.com/some-typical-plural-nouns-latin-greek-words-plural-form/